Внимание! Вы перенаправляетесь на другой сайт. Для перехода щелкните по ссылке: http://dnrsovet.su/struktura/komitety-i-komissii-ns/komitet-narodnogo-soveta-po-byudzhetu-finansam-i-ekonomicheskoj-politike/